Jakość

Kluczem do naszego sukcesu jest to, że Ty jako klient możesz oczekiwać wysokiej jakości usług za każdym razem, gdy z nami współpracujesz. Zapewnienie jakości i ciągłe doskonalenie wszystkich naszych działań są podstawą działalności firmy.

NTG będzie nadal dążyć do wzrostu doskonałości w naszej aktywności i wierzymy, że certyfikat ISO 9001:2015 stanowi dowód, że jesteśmy zobowiązani do ciągłego doskonalenia i ostatecznie sukcesu dla naszych klientów i naszej organizacji.
Od 1 października 2018 roku posiadamy certyfikat ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Certyfikat
Certificate

Grupa NTG Polityka jakości i ochrony środowiska

W NTG, postrzegamy naszych klientów jako firmy z potrzebami w logistyce i transporcie, które należy rozwiązać. To jest nasz główny cel usługi.

Naszym najważniejszym atutem są nasi pracownicy, którzy starają się rozwiązać i przewyższyć potrzeby naszych klientów, ich wymagania i oczekiwania. Dokładamy wszelkich starań, dla obopólnej korzyści wszystkich – także w kwestiach związanych ze środowiskiem

NTG Zaangażowanie w jakość

NTG zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia jakości i przestrzegania zasad normy jakości ISO 9001. We wszystkich sprawach biznesowych zobowiązujemy się do:

  • Spełnienia uzgodnionych wymagań jakościowych klientów
  • Zwiększenia satysfakcji naszych klientów
  • Zapewnienia odpowiednich zasobów do monitorowania i ciągłej poprawy

NTG Zaangażowanie w Ochronę Środowiska

NTG zobowiązuje się do zapewnienia naszym klientom dostępu do przyjaznych dla środowiska rozwiązań logistycznych. Identyfikujemy i oceniamy nasz wpływ na środowisko.

NTG zobowiązuje się i wyraża swoje oczekiwania do:

  • Przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, w tym ISO 14001
  • Zmniejszenie zużycia energii w naszych obiektach
  • Ograniczanie odpadów
  • Uwzględnianie aspektów środowiskowych w realizacji zleceń i podwykonawstwie
  • Zapewnienie odpowiednich zasobów, aby utrzymywać i stale poprawiać wyniki w zakresie ochrony środowiska

Wszystkie jednostki biznesowe i firmy są odpowiedzialne lokalnie za efekty środowiskowe swoich działań oraz za kierowanie i wpływ projektów środowiskowych.