BAF

Korekta paliwowa BAF dla transportów realizowanych przez  NTG Polar Road Sp.zo.o. na rynku skandynawskim.

Obowiązuje w maju 2021 r